Pedagogische visie

Onze pedagogische visie heeft vorm gekregen door onze jarenlange ervaring in het werken met kinderen en door de verschillende denkkaders, levensopvattingen die we doorheen de jaren aangereikt kregen.

De wortels van ons pedagogisch project liggen bij Rudolf Steiner (antroposofie), Ivan Nagy (contextueel denken), Marshall Rosenberg (geweldloze communicatie), Haim Omer (nieuwe autoriteit en geweldloos verzet), JFP Hendrickx (kritische ontwikkelingsbegeleiding), Emmi Pikler (vrije bewegingsontwikkeling),...

Lees meer ...
"Be the change you want to see."

- Ghandi -

Ecologische visie

Uit zorg voor onze planeet en uit de bezorgdheid een leefbare, gezonde wereld aan onze kinderen door te geven, kiezen we om ecologisch te werken.

Met Ekoala willen we proberen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. 

Lees meer ...
"De aarde behoort niet aan de mens.
De mens behoort aan de aarde"

- Chief Seattle -

Visie op natuurlijk gezond zijn

Gezondheid is een geschenk uit de hemel. Kinderen worden meestal geboren met een goed functionerend lichaam dat hen alle kansen tot ontplooiing schenkt.

Wij zien normale ziektebeelden van kleine kinderen niet als een teken van ongezondheid. Integendeel. Kinderziektes, verkoudheden, grieperige toestanden zijn noodzakelijk om het immuunsysteem van het lichaam te activeren en sterk te maken. Ziek zijn is dus een normaal verschijnsel, horend bij de ontwikkeling van een goede gezondheid.

Lees meer ...
"Bij de ontwikkeling van een goede gezondheid hoort ziek zijn."

- Bart Lambrecht -
Longarts en astma-expert

Fairtrade

Met Ekoala willen we ook solidair zijn met ethisch verantwoorde projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Biologische fairtrade voedingsmiddelen, speelgoed en gebruiksmaterialen kopen we aan via de lokale wereldwinkel en fairtrade groothandel.

 

 

 

 

 

 

"We can change the world and make it a better place.
It's in our hands to make a difference."

- Nelson Mandela -