Pedagogische visie

Algemeen

Hoe we met baby's en kleine kinderen willen omgaan en in welke omgeving we ze graag grootbrengen, vertelt iets over hoe we naar 'leven', in de ruime zin van het woord, kijken. Daarnaast vertelt het iets over een 'wenselijke' wereld die we als volwassenen aan onze kinderen willen doorgeven in de hoop dat ze die, elk op hun unieke manier, vol zorg en verantwoordelijkheid verder laten evolueren ten goede van het leven.

Hieronder vind je enkele citaten van onbekenden en bekenden die ons inspireren:

"Be the change you want to see" (Ghandi)

"Kleine kinderen geef je diepe wortels, grote kinderen geef je vleugels..." (onbekend)

"De aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde" (Chief Seattle)

"Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is." (Emmi Pikler)

"De vraag is niet wat de mens moet weten en kunnen om zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt. Dan zal in deze maatschappij datgene leven wat de in haar tredende volwaardige mensen scheppen; maar uit de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil." (Rudolf Steiner)

“We hebben niet de opdracht onze opgroeiende generatie overtuigingen over te leveren. We zullen ze ertoe brengen hun eigen oordeelsvermogen, hun eigen begripsvermogen te gebruiken. Ze moeten leren met open ogen naar de wereld te kijken. Of we aan de waarheid twijfelen van wat we de jeugd overleveren of niet: daar komt het niet op aan. Onze overtuigingen gelden enkel voor ons zelf. We brengen ze de jeugd bij, om hen daarmee te zeggen: zo zien wij de wereld, kijk toe hoe ze zich aan jullie toont. We moeten bekwaamheden opwekken, geen overtuigen overdragen. Niet aan onze “waarheden” moet de jeugd geloven, maar aan onze persoon. Dat wij zoekenden zijn, dat zullen de jongeren waarnemen. En op de weg der zoekenden moeten we ook hen brengen.” (Rudolf Steiner)

"Elk kind is uniek." (J.F.P. Hendrickx)

"When our communication supports compassionate giving and receiving, hapiness replaces violence and grieving." (Marshall Rosenberg)

Geborgenheid, veiligheid en zelfvertrouwen

We vinden het belangrijk om kinderen te laten opgroeien in een sfeer van geborgenheid en veiligheid. Deze geborgenheid en veiligheid willen we op verschillende manieren aansterken; er is een liefdevolle omgang tussen de kinderen en de begeleiders, tijdens verzorgingsmomenten proberen we kinderen onze onverdeelde aandacht te geven, kinderen worden aangesproken op een rustige, duidelijke en positieve manier. We vinden grenzen aangeven belangrijk maar willen proberen dit te doen vanuit liefdevolle autoriteit, of op een manier die de (groei)kracht en -mogelijkheid van het kind benadrukt. Goede gewoonten aanleren kan door de imitatiedrang van kinderen als leermiddel te gebruiken. Zo kan je b.v. zeggen 'we eten met een lepel' en het ondertussen voordoen, dan eerder te zeggen 'niet met jouw vingers eten' of ons geduld te verliezen.

Door tegemoet te komen aan behoeftes van het kind leer je het vertrouwen te hebben in de wereld rondom zich. Daarom geven we steeds aandacht aan een baby of peuter die huilt. Of proberen we de vastberadenheid of eigen-aardigheden van een dreumes/peuter te respecteren. We zijn er van overtuigd dat zelfvertrouwen één van de meest wezenlijke basisvoorwaarden is tot een krachtige en evenwichtige persoonlijkheid. Reeds vanaf de geboorte wordt dit zelfvertrouwen gevormd. Zelfvertrouwen kan echter pas stevig gegrond worden wanneer een kind voldoende geborgenheid en veiligheid ervaart. Geborgenheid willen we ook laten uitstralen door een natuurlijke, rustige omgeving te creëren; rustige kleuren, natuurlijke materialen, uitzicht op een groene tuin met kippen, een konijntje, ...

Bewegen en spelen

Bewegen en spelen is leren voor het leven. We vinden het belangrijk om baby's, kruipertjes, dreumesjes en peuters vrije bewegingsruimte te geven waardoor ze volgens hun eigen ontwikkelingsritme en op eigen krachten hun lijfje in beweging brengen.

Voor de peuters zijn er momenten van vrij spel waar ze met de aanwezige materialen tot spelen kunnen komen. We willen hun fantasie en mogelijkheid tot creëren prikkelen door ook speelgoed aan te bieden zoals kistjes, doeken, blokken, pittenzakjes, ... die ze op het ene moment omtoveren tot een auto en op het andere tot een tafeltje met heerlijke gerechten...

De peuterbegeleider zorgt dagelijks voor een activiteit passend in het seizoensthema.

We gaan ieder dag (in weer en wind) met de grootsten voor een uurtje in de voormiddag naar buiten. Er wordt in de tuin gespeeld of we gaan op stap. De locatie in de Gruuthusestraat ligt dicht bij Mivalti, een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben er een dierenpark en ontdekkingsroute waar onze peuters zich volop kunnen uitleven. In de nabijheid van de Oude Pittemstraat is een speelpleintje met een grote zandbak, enkele speeltoestellen en veel gras.

Op zonnige dagen of voldoende warme dagen proberen we in de namiddag met groot en klein zoveel mogelijk buiten te zijn.

Ritme

Een kind heeft een natuurlijke behoefte aan ritme. Ritme geeft veiligheid en structuur.

We kennen een dagritme, een weekritme en een seizoenritme dat onderverdeeld wordt in bogen van een zestal weken.

Dagritme

De dag willen we rustig starten; baby's, dreumesjes en peuters worden hartelijk onthaald door de begeleider of 'onthaal'ouder. Wanneer alle kindjes tegen 8u30 aangekomen zijn, wordt de dag geopend met een onthaalkringetje. Er wordt gezongen, gedanst en Kabouter wordt wakker gemaakt.

Kleine baby's volgen hun eigen ritme van rusten, eten en wakker zijn. Grotere baby's gaan na het kringetje slapen van 9u30 tot 10u30 en krijgen hun middagmaal rond 11u. Voor de stappers volgt na het onthaal het eerste potjes- of verluiermoment met daarna een moment van vrij spelen. Rond 9u45 is er een rijstwafel met water. Rond 10u15 is er een tweede potjes- en verluiermoment en gaan we een uur buitenspelen. Om 11u45 wordt het poppenspel gespeeld voor alle kindjes. Om 12u gaan de groten aan tafel terwijl de baby's spelen in de ruimte. Rond 12u30 is er voor iedereen het verzorgingsmoment en gaan alle kindjes rusten. Rond 14u30 worden de kindjes wakker en verzorgd. Rond 15u eten de kleinsten fruitpap en de grootsten fruit. Daarna kan er terug vrij gespeeld worden. Rond 16u45 wordt de dag afgesloten met een afsluitkringetje waarbij Kabouter te slapen gelegd wordt.

Weekritme

Ook de week heeft zijn ritme. Iedere dag kent voor de grootsten zijn specifieke moment; een schildermoment, kleien, werken met bijenwas, op stap buiten Ekoala ...

Seizoenritme

Als laatste kennen we het seizoensritme. Het seizoen is onze inspiratie voor de muzische activiteiten en decoratie van de leefruimte. We zorgen voor een seizoensplank waar poppetjes, diertjes en natuurlementen de eigenschappen van het seizoen vertellen. Binnen elk seizoen werken we gedurende een zestal weken rond een seizoenthema met zijn eigen liedjes, verhalen, poppenspel en decoratie. Zo'n periode wordt op vrijdag afgesloten met een feest waarop iedereen welkom is.

 

Feesten

De jaarboog in Ekoala kent 9 feesten; het Oogstfeest, het Herfstfeest, het Feest van geven en delen, het Lichtfeest, het Warmtefeest, het Groeifeest, het Bloesemfeest en het Krachtfeest.

Onze feesten vinden hun oorsprong in natuurgebeurtenissen zoals het vieren van de overvloed van de zomer, de herfst die begint, winterzonnewende, de koude winter, de start van de lente, de geboorte van nieuw leven, de natuur die weer zijn kracht toont, zomerzonnewende...

Onze feesten zijn niet-godsdienst gebonden maar we willen ons verbinden met de waarden, eigenschappen die ieder seizoen met zich meebrengt. Tijdens zo'n feest laten we aan ouders, familie, en wie er graag bij is, horen en zien waar we de voorbije zes weken rond gewerkt hebben; we zingen onze liedjes, dansen en tonen het poppenspel. De knutselwerkjes worden getoond en mogen dan mee naar huis. We ronden af met een (zelfgemaakt) toetje en een drankje met veel tijd om uit te wisselen en te babbelen.

We zetten de zomer en de grote vakantie in met Ekoala zomert eind juni.

Rust en slapen

Rust vinden we heel belangrijk. Rust vind je terug in de inrichting, omgang met de kinderen, het dagritme.

Na een moment van actief bezig zijn, volgt een moment van rustig bezig zijn. De allerkleinsten kunnen hun eigen ritme hierin volgen. Baby's onder de zes maanden worden ingebakerd te slapen gelegd en doen meestal hun dutje in een hangmatje. De grotere kinderen richten zich al meer op het ritme van de dag. Na een actieve voormiddag volgt een slaapmoment.

In Ekoala zijn er twee slaapmomenten; baby's en dreumesjes slapen in de voormiddag van 9u30 tot 10u30 en in de namiddag van 13u tot 14u30. Ook de groten gaan tegen 13u rusten.

Kindjes die vroeger wakker zijn, worden uit bed gehaald. Kindjes die meer behoefte hebben aan slaap kunnen eerder ingestopt worden en langer blijven slapen.

Fysieke ontwikkeling

Tijdens het eerste levensjaar krijgen kinderen onder normale omstandigheden controle over het hun fysieke lichaam; ze leren hun hoofdje tillen, rollen, kruipen, zitten, lopen, ...

Kinderen hebben een aangeboren mogelijkheid om te leren rechtop lopen en taal te gebruiken. Dit leren ze door imitatie.

Beweging bevordert de ontwikkeling van de hersenen. We vinden het belangrijk dat geen enkele ontwikkelingsfase overgeslagen of versneld wordt. Kinderen die stadia overslaan hebben dikwijls in een latere fase coördinatieproblemen tot zelfs leerproblemen. Vandaar dat we baby's en kruipertjes op hun eigen tempo laten groeien en ze niet aanzetten tot zitten of stappen. Ze moeten zelf de bewegingen leren die bij een volgende ontwikkelingsfase horen.

Kinderen met ontwikkelingsachterstand worden, na professioneel advies, extra gestimuleerd en, indien nodig, bewegingen aangeleerd.

Verbale ontwikkeling

Meestal leren kinderen eerst lopen en daarna spreken. Om te leren spreken zijn duidelijke, volle zinnen het beste voorbeeld tot imitatie. Vandaar dat we het in Ekoala belangrijk vinden dat er veel en in goed Nederlands tegen de kindjes gepraat wordt.

Daarnaast wordt er heel veel gezongen, vertellen we dagelijks verhalen en spelen we een poppenspel. De combinatie van muziek en taal is extra stimulerend voor de taalontwikkeling van kinderen. Onze anderstalige kinderen kennen een even goede taalontwikkeling en verwerven verbazend snel hun thuistaal en het Nederlands.