Ecologische visie

Biologische voeding

Op de website van Bioforum wordt verwoord waarom ook wij voor bio kiezen:

Goed voor je lijf!

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Elke verdere stap krijgt de aandacht die hij verdient. Zo leidt bio tot producten met een hoge voedingswaarde.

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Schone akkers

Bio gebruikt geen kunstmest, pesticiden of ggo's. Via vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding houdt de boer zijn grond vruchtbaar én zuiver. Een ideale voedingsbodem voor sterke en veerkrachtige granen, gezonde groenten en fruit en een gevarieerde fauna en flora.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren kunnen vrij naar buiten, eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen zoveel mogelijk te beperken. De dieren varen er wel bij.

100% toekomst!

Onze voedselproductie is een mondiale aangelegenheid met invloed op de natuur, op het milieu en het klimaat, op het leven van boeren hier en in het zuiden. Bio streeft naar een toekomst voor iedereen, wereldwijd.

Groenten en fruit kopen we aan via een lokale bioboer. We eten zoveel mogelijk seizoensgebonden, inlandse groenten en fruit.

Ook het eten van vlees beperken we tot maximaal 2 keer per week. Op andere dagen wordt een vegetarisch alternatief of vis of een eitje aangeboden. Er kan ook gekozen worden voor enkel vegetarische voeding. Als we vlees eten, houden we rekening met de geloofsovertuiging van de ouders.

Katoenen luiers en ecologische wegwerpluiers

Ekoala-kindjes dragen katoenen luiers! Katoenen luiers zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn ook goedkoper en dragen bij tot een snellere zindelijkheid.

Kindjes komen toe met (meestal) een wegwerpluier van thuis. Bij de eerste verluierbeurt wordt een katoenen luier gebruikt. Om terug naar huis te gaan wordt een ecologische wegwerpluier gebruikt.

Om praktische redenen wordt bij peuters gekozen om ecologische wegwerpluiers tijdens de dag te gebruiken.

Natuurlijke materialen

Binnen Ekoala willen we ons zoveel mogelijk omringen door natuurlijke en ecologische materialen; hout, wol, katoen, .... Koude materialen en materialen die zwaar milieubelastend zijn zoals plastic en metaal willen we in de mate van het haalbare weren.

Afvalbeperking

We willen afval beperken. Het gebruik van katoenen luiers zorgt reeds binnen een kinderdagverblijf voor heel wat minder vuilniszakken. Daarnaast willen we ook zo weinig mogelijk verpakte voedingswaren gebruiken, flacons voor poetsmiddelen opnieuw vullen, ...

Bewust gebruik van energie en water

Energie en water zijn kostbaar. Samen met alle personeelsleden willen we aandachtig omgaan met het gebruik er van. We gebruiken energiebesparende verlichting, hemelwater waar mogelijk, onze luiers hangen we te drogen, ...

Recycleren

De afval die we veroorzaken, wordt gerecycleerd; papier en karton, pmd, glas, plastic folie, metaal, hout, ... Alleen wat echt niet op het containerpark verzameld wordt, komt in de vuilniszak of het brandbaar afval terecht.

Voedseloverschotten of groentenafval worden aan de Ekoalakippen gegeven. Niet-eetbaar groentenafval wordt gecomposteerd. We vermijden in ieder geval om voedsel in de vuilnisbak te gooien.

Tweedehands

Bij de aankoop van materialen, meubels, speelgoed, ... gaat onze voorkeur uit naar degelijke en propere tweedehandsspullen. Deze vinden we op rommelmarkten, de Kringwinkel of via tweedehandssites op het net.

Ecologische onderhoudsproducten

Wassen, poetsen en dagelijks onderhoud doen we met producten die het milieu minimaal belasten. We maken ook gebruik van reinigingsmiddelen op basis van effectieve micro-organismen die het milieu ten goede komen.